A) CH2=CH2+H-Cl-------------->...........

b)............ +...........
H-H
/ \
H-C-C-H
/ \
L L

2.Napisz równanie reakcji przyłączania:

a) wodoru do etenu

b) chloru do etenu

c)bromwodoru do etenu

Podaj nazwy produktów tych reakcji

Oblicz stosunek masy węgla do masy wodoru w cząsteczce etenu.

Proszę szybko

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T19:48:23+01:00
A) CH2=CH2+H-Cl ------> CH3-CH2Cl
b) nie rozumiem rysunku
2.
a)C2H4+H2----->C2H6 a połstrukturalnie to: CH2=CH2+H-H ---> CH3-CH3
etan
b)C2H4+Cl2-----> C2H4Cl2 CH2=CH2+Cl-Cl------> CH2Cl-CH2Cl
dichloroetan
c)C2H4+HBr----->C2H5Br CH2=CH2+H-Br-------> CH3-CH2Br
bromoetan

C2H4
m2C=2*12u=24u---------> 24u/4u=6/1<---- stosunek masy węgla do masy wodoru
m4H=4*1u=4u-----------> w cząsteczce etenu
1 1 1