Zad.1
Obok charakterystyki wpisz odpowiednie nazwy elementów budowy układu oddechowego.
a)Parzysty narząd o budowie pęcherzykowej, otoczony błoną. ..........
b)Miejsce oczyszczania, ogrzewania i nawilżania powietrza. ..........
c)Elastyczny przewód zbudowany z chrząstek w kształcie litery C. .........
d)Doprowadzają powietrze bezpośrednio do pęcherzyków płucnych. ..........
e)Wspólny odcinek dróg oddechowych o przewodu pokarmowego. ...........
Zad.2
Obok zdań zawierających prawdziwe informacje wpisz literę P, a obok zawierających fałszywe informacje literę F.
a) Płuca otacza ochronna błona zwana osierdziem. ...........
b) Płuca składają się z dwupłatowego płuca lewego i trójpłatowego płuca prawego. ..........
c) Drogi oddechowe pokrywa nabłonek rzęskowy, zatrzymujący zanieczyszczenia. ..........
d) Tchawica w okolicach mostka rozgałęzia się na dwa oskrzela główne. ..........
e) W jamie nosowej zachodzi oczyszczanie, nawilżanie i ogrzewanie powietrza. ..........
f) Prawe płuco jest mniejsze, a lewe większe.
g) Oskrzeliki rozgałęziają się na coraz cieńsze oskrzela. .........
h) Gęsta sieć naczyń włosowatych oplatająca pęcherzyki płucne usprawnia wymianę tlenu i dwutlenku węgla. ..........
i) Duża powierzchnia płuc oraz cienkie ściany pęcherzyków płucnych i naczyń włosowatych to przystosowanie do wymiany gazowej.
Zad.3
Na podstawie opisu rozpoznaj element budowy układu oddechowego.
Znajdują się w klatce piersiowej. Pokrywa je opłucna, która chroni przed uszkodzeniami. Są właściwym narządem wymiany gazowej. Mają budowę pęcherzykową.
Zad.4
Połącz nazwy elementów budowy układu oddechowego z pełnionymi przez nie funkcjami.
1)Nagłośnia
2)Głośnia
3)Pęcherzyk płucny

a)Uczestniczy w wymianie gazowej.
b)Przykrywa wejście do krtani podczas połykania pokarmu.
c)Umożliwia powstawanie głosu i wydawanie dźwięków.
d)Uczestniczy w ogrzewaniu powietrza.
Zad.5
Z podanych cech pęcherzyków płucnych wypisz te, które umożliwiają wymianę gazową.
budowa ścian umożliwia wymianę substancji w jedna stronę, wilgotna powierzchnia, ściany pęcherzyków płucnych są mało elastyczne, oplata je gęsta sieć naczyń włosowatych, mają bardzo cienkie ściany

1

Odpowiedzi

2010-01-10T19:53:34+01:00
1.
a) płuca
b) nos
c) krtań
d) oskrzela
e) przełyk

2.
a) F
b) P
c) P
d) P
e) P
f) F
g) P
h) P
i) P

3.
płuca

4.
1) b.
2) c
3) a

5.
wilgotna powierzchnia, oplata je gęsta sieć naczyń włosowatych, mają bardzo cienkie ściany
91 3 91