Uzasadnij że:
a)suma trzech kolejnych liczb naturalnych jest podzielna przez3
b)suma dwóch kolejnych liczb nieparzystych jest podzielna przez 4
c)suma czterech kolejnych liczb nieparzystych jest podzielna przez 8
UWAGA!zadanie musi mieć związek z wyłączaniem wspólnego czynnika przed nawias gdyż jest w takim temacie.

1

Odpowiedzi

2010-01-10T20:22:30+01:00
A)x,x+1,x+2 - kolejne liczby naturalne
x+x+1+x+2=3x+3=3(x+1)
b)2x+1,2x+3 - dwie kolejne liczby nieparzyste
2x+1+2x+3 =4x+4=4(x+1)
c)2x+1,2x+3 ,2x+5,2x+7
2x+1+2x+3 +2x+5+2x+7=8x+16=8(x+2)