Zadanie2
W pokoju państwa Nowaków stoi okrągły stół o promieniu 60cm.Aby przy tym stole zmieściło się 12 osób należy go rozłożyć wkładając między dwie jego połówki prostokątny blat o wymiarach 120cm i 80cm.Jaka bedzie powierzchnia stołu po rozłożeniu?Wynik podaj w m kwadratowych.
Zapisz obliczenia.Do obliczeń przyjmij pi=3.

Napiszcie mi skąd co sie wzieło.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T20:46:35+01:00
R=60cm
a=120cm
b=80cm
Pi=3
Ppk=Pi*r^2
Ppk=3*60cm^2=3*3600cm2=10800cm2 to jest powierzchnia stołu przed rozłożeniem

Ppb=a*b
Ppb=120cm*80cm=9600cm2 to jest powierzchnia blatu jaki dokładamy do stołu

Ppc=Ppk+Ppb
Ppc=10800cm2+9600cm2=20400cm2 to jest powierzchnia całego stołu po rozłożeniu

1m2=10000cm2
więc
20400cm2:10000cm2=2,04m2 taka jest powierzchnia stołu po rozłożeniu w m2
2 4 2