Należy sporządzić 5-procentowy roztwór zasady potasowej. Oblicz, ilu ilu gramów wody i ile gramów wodorotlenku potasu należy użyć aby otrzymać 0.2 kg. tego roztworu


Do 50g 2-procentowego roztworu zasady sodowej dolano 50g wody. Oblicz stężenie procentowe rozcieńczonego roztworu.

*proszę o dokładne rozwiązanie w prostej formie:)

1

Odpowiedzi

2010-01-10T21:54:56+01:00
M KOH=56 g/mol

200g - 100%
xg - 5%

x= 200g x 5/1000

x=10g - masa KOH niezbędna do otrzymania 5% roztworu

200g - 10g= 190g - masa H2O50g - 100%
xg - 2%

x=1g - ilość NaOH w roztworze

50g - 1g= 49g - ilość H2O w początkowym roztworze

50g + 50g= 100g


100g - 100%
1g - x%

x=1%

odp:Stężenie rozcieńczonego roztworu wynosi 1%.