Odpowiedzi

2010-01-11T13:59:09+01:00
Sufrażystki - określenie zwolenniczki lub działaczki ruchu sufrażystek w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza przed I wojną światową.

równouprawnienie kobiet - oznacza prawną równość różnych podmiotów prawnych w ramach określonego systemu prawnego.

urbanizacja - to proces rozwoju istniejących miast i powstawania nowych
2 3 2
2010-01-11T14:01:16+01:00
SUFRAŻYSTKI [ang. < łac.], bojowniczki o prawa wyborcze i równouprawnienie kobiet, w USA od poł. XIX w. (E. Stanton), w W. Brytanii w pocz. XX w. (E. Pankhurst).

URBANIZACJA [łac.], szybki rozwój ośr. miejskich na skutek koncentracji przemysłu i handlu.

RÓWNOUPRAWNIENIE KOBIET- uzyskiwanie przez kobiety równych z mężczyznami praw majątkowych i politycznych oraz dostępu do wykształcenia i pracy

POZDRAWIAM :)
1 5 1
2010-01-11T14:04:34+01:00
Sufrażystka to bojowniczka walcząca w drugiej połowie XIXw. i na początku XXw. o prawa wyborcze dla kobiet ( Głównia w Stanach Zjednoczonych i Anglii)

urbanizacja to proces społ. i kulturowy wyrażający się w rozwoju miast, wzroscie ich liczby, powiększaniu się obszarów miejskich i udziału mieszkańców miast w ogólnej liczbie ludności.

równo uprawnienie kobiet to równość wobez prawa i korzystanie z jednakowych, równych praw dla kobiet.

Brałam ze słownika to chyba powinno być ok;)
2 1 2