UKŁAD RÓWNAŃ - ZADANIE Z TREŚCIĄ - ROZWIĄŻ ZA POMOCĄ UKŁADU RÓWNAŃ .

Państwo Wodzińscy zużyli w marcu 6 m³wody zimnej i 7 m³ wody ciepłej . Zapłacili za to 54 zł . W kwietniu za zużycie 7 m³ wody zimnej i 6 m³ wody ciepłej zapłacili 50 zł . Ceny wody w marcu i kwietniu były takie same . Ile kosztuje 1 m³ wody zimnej , a ile ciepłej ?

Daje naj .

3

Odpowiedzi

2010-01-11T14:55:50+01:00
X-woda zimna
y-woda ciepla

6x+7y=54 /x7
7x+6y=50 /x(-6)

42x+49y=378
-42x-36y=-300
+____________
13y=78
1 5 1
2010-01-11T14:58:41+01:00
X - cena zimnej wody za m3
y - cena wody ciepłej za m3

6x + 7y = 54 /*7
7x + 6y = 50 /*(-6)

42x + 49y = 378
-42x - 36y = - 300
49y-36y=378-300
13y = 78; y = 78/13

6x = 54 - 7 * 6
y = 6

6x = 54 - 42
y = 6

6x = 12; x = 12/6
y = 6

x = 2
y = 6
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T14:59:03+01:00
X - cena 1m³ wody cieplej
y - cena 1m³ wody zimnej

6y+7x=54/*7
7y+6x=50/*(-6)

42y+49x=378
-42y-36x=-300
______________
13x=78/:13
x=6

x=6
6y+7x=54

x=6
6y+42=54

x=6
6y=54-42

x=6
6y=12/:6

x=6
y=2

Odp:1m³ ciepłej wody kosztuje 6 złoty a zimnej 2 złote.
2 5 2