Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T15:36:40+01:00
TWARDOWSKI Jan, ur. 1915, poeta, ksiądz; odnowiciel konwencji liryki rel.; Znaki ufności, Niebieskie okulary, Nie przyszedłem pana nawracać; utwory dla dzieci Patyki i patyczki.

SŁOWACKI Juliusz, 1809 49, największy obok A. Mickiewicza poeta romant.; 1825 29 studiował na Uniw. Wil.; od 1831 przebywał poza krajem (Szwajcaria, Włochy, Francja), 1836 37 odbył podróż na Bliski Wschód; zmarł w Paryżu; 1927 sprowadzono zwłoki S. do kraju i pochowano na Wawelu; twórca pol. dramatu romant. Maria Stuart, Kordian, Balladyna, Lilla Weneda, Mazepa, Horsztyński, Fantazy, Sen srebrny Salomei; nowator w zakresie środków artyst., również w liryce, poemacie dygresyjnym Beniowski i utworach z późnego okresu, w których głosił postęp społ. rozumiany jako bunt ducha "wiecznego rewolucjonisty" (Samuel Zborowski, Król-Duch); powieści poet. (Lambro, Arab) i poematy (Ojciec zadżumionych, Anhelli, W Szwajcarii), liryka.

Pozdrawiam :))
1 1 1
  • Użytkownik Zadane
2010-01-11T15:38:20+01:00
Http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Twardowski_(poeta)

Twardowski


http://slowacki_juliusz.lektury.gazeta.pl/lektury/1,89653,5133353,Juliusz_Slowacki_-_biografia.htmlSłowacki
1 5 1