Uzupełnij:
a)masy protonu i neutronu są w przybliżeniu równe ..............
b)masa elektronu jest około ............................ od masy rotonu.Ładunek elektronu wynosi..................................
c)atom jest elektrycznie objęty, co oznacza, ze ...............................................................................................................................................
d)prawie cała masa atomu skupiona jest w ..............................

1

Odpowiedzi

2010-01-11T17:18:23+01:00
A)masy protonu i neutronu są w przybliżeniu równe 1u
b)masa elektronu jest około 1840 od masy protonu.Ładunek elektronu wynosi -1
c)atom jest elektrycznie objojętny, co oznacza, ze nie ulega większym reakcjom chemicznym
d)prawie cała masa atomu skupiona jest w jądrze
4 4 4