Odpowiedzi

2009-09-24T17:06:13+02:00
Australia

Ustrój polityczny monarchia konstytucyjna
królowa Elżbieta II
W jej imieniu gubernator generalny
Quentin Bryce Szef rządu
premier Kevin Rudd
Ustrojem politycznym jest formalnie federacyjna monarchia konstytucyjna z dwuizbowym parlamentem.

Nowa Zelandia

Nowa Zelandia jest monarchią konstytucyjną bez konstytucji (oficjalny status dominium brytyjskiego) o parlamentarno-gabinetowym systemie rządów, członkiem brytyjskiej Wspólnoty Narodów.

Papua-Nowa Gwinea

Ustrój polityczny monarchia konstytucyjna
Głowa państwa królowa Elżbieta II
w jej imieniu gubernator generalny
Paulias Matane Szef rządu
premier Michael Somare
Papua Nowa Gwinea dzieli się na 18 prowincji, jeden region autonomiczny oraz jeden dystrykt stołeczny.

Chińska Republika Ludowa

Obecny ustrój Chin jest nominalnie socjalistyczny (tzw. socjalizm o chińskich właściwościach), w praktyce jest to jednak kapitalizm.
Ustrój polityczny republika ludowa
Głowa państwa prezydent Hu Jintao
Szef rządu premier Wen Jiabao

Japonia
Zgodnie z przyjętą w 1947 r. demokratyczną konstytucją, Japonia jest monarchią konstytucyjną z cesarzem jako symbolem jedności państwa i wybieranym w wyborach powszechnych dwuizbowym parlamentem.

Indie

Indie są demokratyczną republiką federacyjną.
Głową państwa jest prezydent, organem ustawodawczym dwuizbowy parlament – Sansad. Stany mają własne organy władzy, na czele stoi gubernator mianowany przez prezydenta.

Francja
Republika Francuska jest unitarnym państwem demokratycznym, w którym ważną rolę odgrywa prezydent. Jest również szóstym najlepiej rozwiniętym krajem świata i jedenastym w rankingu warunków życia

Niemcy
Ustrój polityczny republika federalna
Typ państwa system kanclerski
Głowa państwa prezydent federalny Horst Köhler
Przewodniczący Bundestagu Norbert Lammert
Szef rządu kanclerz federalna Angela Merkel
Wicekanclerz federalnyFrank Walter Steinmeier

Rumunia
Rumunia jest demokracją o systemie parlamentarno-gabinetowym. Władza ustawodawcza koncentruje się w dwuizbowym parlamencie: Izbie Deputowanych (Camera Deputaţilor) liczącej 332 członków oraz Senacie (Senate) ze 143 deputowanymi.

Kanada
Kanada do dziś pozostaje monarchią konstytucyjną, z Elżbietą II jako głową państwa i utrzymuje demokrację parlamentarną. Jako konfederacja złożona z dziesięciu prowincji i trzech terytoriów, Kanada pozostaje krajem dwujęzycznym i wielokulturowym, w którym na poziomie federalnym obowiązują dwa języki oficjalne: angielski i francuski (w ich kanadyjskich odmianach).

Brazylia
Brazylia jest republiką związkową podzielona na 26 stanów i 1 dystrykt federalny. Konstytucja Brazylii została uchwalona w 1988. Głową państwa i szefem rządu jest wybierany w głosowaniu powszechnym na 4 lata prezydent. Obecnym prezydentem jest Luiz Inácio Lula da Silva.

Chile
Chile jest republiką. Konstytucję uchwalono ostatecznie 11 marca 1981 (ze zmianami 1989, 1991, 1997, 1999, 2000, 2003 i 2005) a pierwsza jej wersja została opracowana 11 września 1980 roku. Głową państwa jest prezydent, wybierany w wyborach powszechnych na 4-letnią kadencję (bez prawa reelekcji). Obecnie prezydentem jest Michelle Bachelet.
8 3 8