Hej :* Proszę o pomoc: muszę przetłumaczyć te zdania na niemiecki:
Tęsknisz za bliskością? Porozmawiaj z mężem szczerze. Zaproponuj wspólne kolacje. Idźcie razem do kina, do kawiarni. Poświęcajcie sobie dużo uwagi. Macie szanse odświeżyć miłość! Uwierz w siebie! Pamiętaj, że miłość trzeba pielęgnować zawsze.

Zadanie jest na środę:) Dziękuję za każdą odpowiedz

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T17:09:58+01:00
Tęsknisz za bliskością?
Sehnst du dich hinter einer Nähe?

Porozmawiaj z mężem szczerze.
Unterhalt mit dem Ehemann ehrlich.

Zaproponuj wspólne kolacje.
Biet gemeinsame Abendbrote an.

Idźcie razem do kina, do kawiarni.
Geht zusammen in das Kino, in das Café.

Poświęcajcie sobie dużo uwagi.
Widmet euch viel Bemerkungen.

Macie szanse odświeżyć miłość!
Ihr sollt die Chancen auffrischen die Liebe!

Uwierz w siebie!
Glaub an dich!

Pamiętaj, że miłość trzeba pielęgnować zawsze.
Erinnere dich, dass die Liebe immer pflegen man muss.
2010-01-11T17:11:20+01:00
Sie vermissen die Nähe? Diskussion offen mit ihrem Ehemann. Schlagen Sie ein gemeinsames Abendessen. Geh ins Kino, Cafes. Reservieren Sie eine Menge Aufmerksamkeit. Sie haben die Möglichkeit, unsere Liebe erneuern! Glaub an dich! Denken Sie daran, dass die Liebe immer lieben muss.
1 1 1
2010-01-11T17:13:31+01:00
Vermisst du die Nahe? Rede ehrlich mit deinem Mann. Schlag gemeisames Abendessen. Geht zusammen ins Kino, zum Caffeeteria. Ihr sollt euch viel Aufmerksamkeit geben. Ihr habt die Chanse ihre Liebe erfrischen. Glaub an dich. Vergiss nicht mann muss die Liebe pflegen.