Odpowiedzi

2009-09-25T21:23:50+02:00
Funkcja poetycka - ma na celu wywołanie przeżyć estetcznych. W wypowiedziach spełniających tę funkcję istotna jest zarówno treść jak i forma.

funkcja magiczna - funkcja, która występuje w wypowiedziach, które zmieniają rzeczywistość społeczną na mocy wiary, religii.

funkcja metajęzykowa - wyjaśnia strukturę zdania.
1 5 1