Odpowiedzi

2010-01-11T17:55:35+01:00
AB=pierwiastek(6-(-3))do kwadratu+(-4-(-1))do kwadratu= pierwiastek 9 do kwadratu+ -3do kwadratu= pierwiastek81+9=pierwiastek100=10
BC=pierwiastek(7-6)do kwadratu+(-4-(-1))do kwadratu=pierwiastek1do kwadratu+ -3 do kwadratu= pierwiastek 1 +9= pierwiastek 10
AC= Pierwiastek (7-(-3))do kwadr. + (-1-(-1)) do kwadr.= pierwiastek 10 do kwadr. +1 do kwadr.= pierwiastek 101

twierdzenia pitagorasa
pierwiastek 101 do kwadr +pierw 10 do kwadr= 10 do kwadr
101+10=100
Nie to nie jest trójkat prostokątny
1 4 1