DO CZEGO SŁUŻĄ WRAŻENIA ALGEBRAICZNE
potrzebuje pomocy z matematyki na jutro.Oto one.
1.Wojtek ma "n" lat. Dwie siostry Wojtka są od niego młodsze:Ania o 3, a Beata o 5lat. Tata Wojtka jest od niego starszy o 30lat, a mama o 28lat. Zapisz w postaci wyrażeń algebraicznych wiek sióstr i rodziców Wojtka.

2.Tomek ma "x" lat. Brat jest od niego starszy 2 razy, a siostra o 2 lata.
a) Zapisz wiek rodzeństwa Tomka
b) Zapisz, ile lat mają w sumie wszyscy troje

3.Na parkingu stoi "a" samochodów osobowych i "b" rowerów.
a) Ile w sumie jest kół?(nie liczymy kół zapasowych)
b) Jeden samochód opuścił parking.Ile teraz jest w sumie kół? (nie liczymy kół zapasowych)

4.Na urodziny Magdy przyszło "x" kolegów i "y" koleżanek.
a) Ile osób było na urodzinach?Nie zapomnij o Magdzie
b) Ile osób byłoby na urodzinach, gdyby przyszło o trzech kolegów mniej i dwa razy więcej koleżanek?

5.Zapisz za pomocą wyrażenia algebraicznego:
a) liczbę o 2 większą od liczby "n"
b) kwotę o 5 mniejszą od kwoty "k"
c) objętość 2 razy większą od objętości "v"
d) pole 5 razy mniejsze od pola "p"

6.Trzej bracia: Abel, Babel i Kabel mieli po "x" złotych. Abel wydał 15% swoich pieniędzy, Babel nie tylko nic nie wydał, ale jeszcze zarobił 15% więcej niż miał pieniędzy, Kabel natomiast trochę wydawał, trochę zarabiał i w końcu ma o 15% więcej niż na początku. Zapisz, ile pieniędzy ma teraz każdy z nich.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T18:16:21+01:00
1. Ania n - 3
Beata n-5
Tata Wojtka n +30
mama Wojtka n +28

2.a)
brat - 2x
siostra x+2
b)x + 2x + x +2 = 4x+2

3.a)
4a + 2b
b)
4a-1 +2b

4.a)
x+y+magda
b)
x-3+2y+magda

5.a)
n+2
b) k-5
c) 2v
d) p:5 lub

6.
Abel 85%x
Babel115%x
Kabel115%x

po tych zadaniach zrozumiesz jakie to łatwe :)
5 3 5
2010-01-11T18:19:48+01:00
1.
Ania ma n-3 lata
Beata ma n-5 lat
tata ma n+30 lat
mama ma n+28 lat

2.
Tomek --> x
brat --> 2x
siostra --> x+2
suma x+2x+x+2=4x+2

3.
a) 4a+2b
b) 4a + 2b -4

4.
Magda --> m
a) x+y+m
b) (x-3)+2y+m

5.
a) n+2
b) k-5
c) 2v
d) p/5

6.
Abel 85%x
Babel 115%x
Kabel 115%x
3 3 3