Przetłumacz zdania:
1. Czy widzałeś nowy film tego sławnego reżysera?
2. To jest najstarszy film jaki kiedykolwiek widziałem.
3. Oboawiam się, że już nigdy ci nie zaufam
4. Oni pobierają się w następnym miesiącu
5. Kiedy macie próbę do przedstawienia?
6. On ma nadzieję, że doatanie rolę w tym filmie
7. Czy zdecydowałaś się kiedy porozmawiasz z reżyserem?
8. Czy zamierzasz iść na przesłuchanie do tego programu?
Bardzo prosze o pomoc wyjątkowo się nie wyrobiłam z pracami domowymi :)

2

Odpowiedzi

2010-01-11T20:40:20+01:00
1.Did you see new movie of this famous producer ?
2.There is oldest movie that see ever.
3.I fear , that never I will trust already it.
4.They are collected in next month.
5.When have you attempt for presentation?
6.He has hope, that obtaining in this movie role.
7.If you have decided when will talk you with producer?
8.On interrogation for this program intend go?
2010-01-11T20:44:58+01:00
Have you seen the brand new film of this famous director?
This is the oldest film which I have ever seen.
I am afraid, I will never trust you.
They will marry this month.
When have you got a rehearsal to the show?
She hopes, she will get a role in this film.
Have you ever tried to talk with director?
Are you going to go for the hearing to the program?