Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T21:05:24+01:00
A)AlCl₃
mAl/mAlCl₃*100%= (27u/27+35,5u*3)\100%=(27/133,5)*100%=20%---> zawartość procentowa glinu w chlorku glinu
100%-20%=80%---> zawartość procentowa chloru w chlorku glinu

b)Na₂SO₄
(m2Na/mNa₂SO₄)*100%=(46u/142u)*100%=32,4%-->zawartośc proc.sodu
(mS/mNa₂SO₄)*100%=(32u/142u)*100%=22,5%-->zawartość proc.siarki
100%-22,5%-32,4%=45,1--->zawartość proc.tlenu w siarczanie(VI) sodu

c)Pb(NO₃)₂
(mPb/mPb(NO₃)₂)*100%=(207u/331u)*100%=62,5%-->zawartość proc.ołowiu
(m2N/mPb(NO₃)₂)*100%=(28u/331u)*100%=8,5%-->zawartość proc.azotu
100%-62,5%-8,5%=29%-->zawartość proc tlenu w azotanie(V) ołowiu
2010-01-11T21:05:36+01:00

a) M AlCl₃ = 27 + 35,5 * 3 = 27 + 106,5 = 133,5 u
% Al = 27/133,5 * 100 % = 20 %
% Cl = 106,5/133,5 * 100 % = 80 %


b) M Na₂SO₄= 23 * 2 + 32 + 16 * 4 = 46 + 32 + 64 = 142 u
% Na = 46/142 * 100 % = 32 %
% S = 32/142 * 100 % = 26 %
% O = 64/142 * 100 % = 42 %


c) M Pb(NO₃)₂ = 207 + 14 * 2 + 16 * 6 = 207 + 28 + 96 = 331 u
% Pb = 207/331 * 100 % = 62,5 %
% N = 28/331 * 100 % = 8,5 %
% O = 96/331 * 100 % = 29 %

1 5 1