W czasie prac wykopaliskowych wydobyto 45m szesciennych ziemi, z której usypano kopiec w kształcie stożka.Jego pole podstawy jest równe 54m kwadratowe .Oblicz wysokośc kopca,pamiętając,ze objetosć stożka jest równa jednej trzeciej iloczynu pola podstawy i wysokosci. Zapisz obliczenia.

1

Odpowiedzi

2010-01-11T21:30:09+01:00
V=45m³
Pp=54m²

V= ⅓Pp × h
45m³=⅓ × 54m² × h
45m=18h
h=2,5m
1 5 1