Odpowiedzi

2010-01-12T06:34:41+01:00
Demokracja szlachecka swój początek bierze od przywilei nieszawskich(szlacheckich) na mocy których,sejmiki ziemskie zdodyły szerokie uprawnienia,dające szlachcie podstawy do walki o swoje interesy,przeciwko możnowładcom i Kościołowi(obejmuje ona okres 1454-1572).Pod koniec XVI wieku przekształca się ona w Oligarchię magnacką,która wywierała ogromny wpływ na na szlachtę,która była uzależniona gospodarczo i politycznie od magnatów(chodzi tu o szlachtę średnią i drobną).
Magnaci posiadali prywatne wojska,które służyły im do obrony ich interesów.
Oligarchia magnacka stanowiła główną przyczynę osłabienia władzy centralnej,chaosu,które to doprowadziły do rozbiorów.
2 3 2