Koniecznie muszą być obliczenia. Potrzebuję to na 9:00 :(
1. Długość jednej z przekątnych rombu wynosi 12 cm, a drugiej stanowi 125% długości pierwszej. Oblicz pole rombu.

2. Oblicz obwód trójkąta, którego jeden bok ma długość 160 cm, drugi jest 3 razy dłuższy, a trzeci o 80 cm krótszy od drugiego.

3. Wysokość trójkąta stanowi 5/8 długości podstawy wyno­szącej 24 cm. Oblicz pole trójkąta. Wynik podaj w m2.

4. Oblicz pole trójkąta ABC, jeżeli jego wierzchołki mają
współrzędne A(-3,-2), B(4,-2) i C(2,3).

5. Oblicz pole trapezu, którego wysokość ma długość 6cm, jedna z podstaw ma długość 3,6 cm, a druga jest 2,5 razy większa.

6. Jeden z boków równoległoboku ma długość 12,5 cm, długość wysokości opuszczonej na ten bok wynosi 5,4cm. Długość drugiej wysokości równoległoboku wynosi 4,5cm. Oblicz obwód równoległoboku.

7. Oblicz pole trójkąta o podstawie długości 6,8 cm i wyso­kości opuszczonej na tę podstawę długości 4,5 cm.

8. Długość prostokąta wynosi 30 cm, a szerokość jest o 30% mniejsza. Oblicz pole i obwód tego prostokąta

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T08:47:58+01:00
1. Długość jednej z przekątnych rombu wynosi 12 cm, a drugiej stanowi 125% długości pierwszej. Oblicz pole rombu.
p=12 cm
q= 125%*12 cm=1,25*12 cm=15 cm

Pole : P=1/2*(p*q)=1/2*(12 cm*15cm)=90cm²

2. Oblicz obwód trójkąta, którego jeden bok ma długość 160 cm, drugi jest 3 razy dłuższy, a trzeci o 80 cm krótszy od drugiego.
a=160 cm
b=3*160cm=480cm
c=400 cm
Ob=160cm+480 cm+400cm= 1040 cm
3. Wysokość trójkąta stanowi 5/8 długości podstawy wynoszącej 24 cm. Oblicz pole trójkąta. Wynik podaj w m2.
a=24cm
h=5/8*24cm=15 cm
P=1/2*24cm*15cm=12cm*15cm= 180cm²

5. Oblicz pole trapezu, którego wysokość ma długość 6cm, jedna z podstaw ma długość 3,6 cm, a druga jest 2,5 razy większa.
h=6cm
a=3,6 cm
b=2,5 *3,6 cm=9cm
P=1/2*(a+b)*h
P=1/2*12,6cm*6=37,8 cm²

7. Oblicz pole trójkąta o podstawie długości 6,8 cm i wysokości opuszczonej na tę podstawę długości 4,5 cm.
P=1,2 '6,8cm*4,5cm=15,3 cm²

8. Długość prostokąta wynosi 30 cm, a szerokość jest o 30% mniejsza. Oblicz pole i obwód tego prostokąta
a=30cm
b=0,7*30cm=21 cm
p=a*b=30cm*21cm=630cm²
Ob=2*21cm+2*30cm=42cm+60cm=102 cm
P=1,2 '6,8cm*4,5cm=15,3 cm²
2010-01-12T14:46:07+01:00
1. Długość jednej z przekątnych rombu wynosi 12 cm, a drugiej stanowi 125% długości pierwszej. Oblicz pole rombu.
a=12 cm
b= 125%*12 cm
b=1,25*12
b=15 cm

Pole : P=½*(a*b)
P=½*(12 *15)
P=90cm²
Odp: Pole rombu wynosi 90cm²
2. Oblicz obwód trójkąta, którego jeden bok ma długość 160 cm, drugi jest 3 razy dłuższy, a trzeci o 80 cm krótszy od drugiego.
a=160 cm
b=3*160cm
b=480cm
c=400 cm
Obw.=160+480+400= 1040 cm
Odp: Obwód wynosi 1040cm.
3. Wysokość trójkąta stanowi 5/8 długości podstawy wynoszącej 24 cm. Oblicz pole trójkąta. Wynik podaj w m2.
a=24cm
h=5/8*24
h=15 cm
P=½*24*15
P=12*15
P= 180cm²
Odp: Pole trójkąta wynosi 180cm²

4. Oblicz pole trójkąta ABC, jeżeli jego wierzchołki mają
współrzędne A(-3,-2), B(4,-2) i C(2,3).
h=2+3=5
a=3+4=7
P=a*h*1/2
P=5*7*1/2
P=17,5
Odp: Pole trójkąta wynosi 37,5.

5. Oblicz pole trapezu, którego wysokość ma długość 6cm, jedna z podstaw ma długość 3,6 cm, a druga jest 2,5 razy większa.
h=6cm
a=3,6 cm
b=2,5 *3,6 cm
b=9cm
P=½*(a+b)*h
P=½*12,6*6
P=37,8 cm²
Odp:Pole trapezu wynosi 37,8 cm²

7. Oblicz pole trójkąta o podstawie długości 6,8 cm i wysokości opuszczonej na tę podstawę długości 4,5 cm.
P=1/2*6,8*4,5
P=15,3 cm²
Odp: Pole tego trójkąta wynosi 15,3cm2.

8. Długość prostokąta wynosi 30 cm, a szerokość jest o 30% mniejsza. Oblicz pole i obwód tego prostokąta
a=30cm
b=0,7*30
b=21 cm
P=a*b
P=30*21
P=630cm²
Obw.=2*21+2*30
Obw.=42+60
Obw.=102 cm
Odp: Pole prostokąta wynosi 630cm2 a obwód 102cm.