Odpowiedzi

2010-01-12T10:16:19+01:00
Budowa układu okresowego wynika z budowy atomów pierwiastków. Z budowy atomów wynikają również właściwości pierwiastków. Tak więc na podstawie położenia pierwiastka w Układzie Okresowym Pierwiastków można określić jego właściwości.

Pierwiastki grupy 1 są metalami, mają właściwości zasadotwórcze, ich wodorotlenki są mocnymi zasadami i to tym mocniejszymi, im pierwiastek znajduje się bliżej lewego dolnego narożnika UKładu Okresowego. Reaktywność tych metali również zwiększa się w tym kierunku. Wodorki litowców i same litowce w stanie wolnym są silnymi reduktorami i to tym silniejszymi, im większa jest masa atomowa pierwiastka. W tym samym kierunku (lewy, dolny narożnik) zmniejsza się elektroujemność pierwiastków i rośnie promień atomu.

17 grupa Układu Okresowego pierwistków to fluorowce, pierwiastki niemetaliczne, tworzące kwasy. Zarówno kwasy tlenowe, jak i beztlenowe fluorowców są mocnymi kwasami. Najmocniejsze kwasy tlenowe tworzą pierwiastki znajdujące się w prawym górnym narożniku UOP
1 1 1