Światowe wydobycie węgla brunatnego w 2001 roku wyniosło 880 mln ton.Przodowały w nim : Niemcy (175 mln ton), Rosja(83 mln ton), USA (75mln ton) , Australia(67 mln ton) , Grecja (63 mln ton) Polska(61 mln ton) oraz Turcja(57 mln ton).
a) Oblicz procentowy udział polski i niemiec w światowym wydobyciu węgla.
b) jakie było łączne wydobycie węgla brunatnego w pozostałych krajach? (bez polski i niemiec)

2

Odpowiedzi

2009-09-25T15:34:56+02:00
A) 880 mln ton -- 100% Polska
61 mln ton -- x %
x= 61*100%/880=6,93%( w przybliżeniu)
880 mln ton -- 100% Niemcy
175 mln ton -- y %
y= 175*100%/880=19,89%( w przybliżeniu)

razem % udział to x+ y czyli 6,93% + 19,89% = 26,82%

b)
880 mln ton - 345 mln ton = 535 mln ton
Odp.:W pozostałych krajach wydobycie węgla brunatnego wyniosło 535 mln ton.
2 2 2
2009-09-25T16:30:47+02:00
Światowe wydobycie węgla brunatnego w 2001 roku wyniosło 880 mln ton.Przodowały w nim : Niemcy (175 mln ton), Rosja(83 mln ton), USA (75mln ton) , Australia(67 mln ton) , Grecja (63 mln ton) Polska(61 mln ton) oraz Turcja(57 mln ton).
a) Oblicz procentowy udział polski i niemiec w światowym wydobyciu węgla.
razem:880 mln ton
polski i niemiec :61 mln ton+175 mln ton=236 mln ton
236 /880 *100%=26,(18)%
b) jakie było łączne wydobycie węgla brunatnego w pozostałych krajach? (bez polski i niemiec)
880 mln ton - 236 mln ton=664 mln ton
2 4 2