Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T15:28:41+01:00
Rz piszemy, gdy w wyrazach wymienia się na r, np.:
Rz piszemy w zakończeniach wyrazów:
-arz
-erz
mierz
mistrz
Rz piszemy po spółgłoskach:
b, p, d, t, g, k, ch, j, w, np.:

Wyjątki:
wyrazy: bukszpan, gżegżółka, kształt, kszyk (nazwa ptaka), piegża (nazwa ptaka), pszczoła, Pszczyna, pszenica, pszenżyto,
w przymiotnikach zakończonych na: - szy, - ejszy,
np.: lepszy, nowszy, najlepszy, najnowszy, ładniejszy, mocniejszy, najładniejszy, najmocniejszy.

Ż piszemy, gdy wymienia się w innych formach tego samego wyrazu lub w innych wyrazach na:
g, dz, h, z, ź, s
Ż piszemy w wyrazach zakończonych na:
- aż, - eż
Ż piszemy po literach:
l, ł, r, n,

U piszemy w zakończeniach rzeczowników:
un unek uchna uszka uszek uch us usia
U piszemy w czasownikach zakończonych na:
uj
ujesz
uje
U piszemy w czasownikach typu: czuć, kuć, kłuć, pruć, snuć, np.: czuje, kuję, kłuję pruję, snuję.

Ó piszemy, gdy wymienia się w innych formach tego samego wyrazu lub w innych wyrazach na: o, e, a
Ó piszemy w wyrazach zakończonych na: - ów
Ó piszemy w wyrazach zakończonych na: - ówka Wyjątki: skuwka, wsuwka, zasuwka.
Ó piszemy w wyrazach zakończonych na: - ówna, np.:
Ó piszemy na początku wyrazów: ósemka, ósmy, ów, ówczesny, ówcześnie, ówdzie.

Ch piszemy, gdy wymienia się w innych formach tego samego wyrazu lub w innych wyrazach na: sz
Ch piszemy po literze s np.: schab, schody, wschód.
Ch piszemy na końcu wyrazów, np.: na drogach, orzech, zuch.
Wyjątki: druh, Boh (nazwa rzeki).

H piszemy, gdy wymienia się w innych formach tego samego wyrazu lub w innych wyrazach na: g, ż, z, dz


Myśle , że tyle wystarczy :P
Liczę na naj ..
24 3 24