Odpowiedzi

2010-01-12T15:36:09+01:00
EINSTEIN Albert, 1879 1955, jeden z największych fizyków wszystkich czasów, twórca teorii względności, podał słynne równanie E = mc2; współtwórca teorii kwantowej światła oraz teorii ruchów Browna; 1921 Nagroda Nobla.

Kartezjusz, 1596 1650, fr. filozof, fizyk i matematyk; twórca nowoż. racjonalizmu (cogito ergo sum) opartego na wzorach rozumowań mat. oraz na zasadzie sceptycyzmu metodycznego, autor skrajnego dualizmu myślenia i cielesności (rozciągłości); współtwórca m.in. geometrii analit. i praw optyki; Medytacje o pierwszej filozofii, Rozprawa o metodzie, Zasady filozofii.

ARYSTOTELES, 384 322 p.n.e., filozof gr.; zw. Stagirytą; uczeń Platona i krytyk jego teorii idei; filozofia A. obejmowała całokształt ówczesnej wiedzy: filozofię pierwszą (metafizykę), logikę, estetykę, etykę, fizykę, biologię, psychologię, politykę; autor m.in.: koncepcji substancji złożonej z biernej materii i aktywnej formy, klas. definicji prawdy, praw sprzeczności i wyłączonego środka, sylogistyki, zasady złotego środka w etyce; stanowisko A. jest próbą połączenia idealizmu i materializmu ( hylemorfizm), realizmu i empiryzmu, racjonalizmu i sensualizmu. Metafizyka, Etyka nikomachejska, Polityka.

POZDRAWIAM:))
2 5 2
2010-01-12T15:43:04+01:00
Albert Einstien - fizyk-teoretyk, żył na przełomie XIX i XXw. zamieszkiwał Ulm w Niemczech, później w USA.
Kartezjusz - matematyk, filozof i fizyk, żył na przełomie wieków XVI i XVII. La Flèche, później w Paryżu.
Arystoteles - filozof, żył w IV w. przed naszą erą. Mieszkał w w greckiej kolonii Stagira.
2 5 2