DAJE NAJLEPSZĄ ZA OBYDWA ZADANIA!!!
1. Już w XVI wieku Jan Zamoyski stwierdził: "Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie". Wykaśnij, dlaczego reforma edukacji, utworzenie Szkoły Rycerskiej i Komisji Edukacji Narodowej miały tak duże znaczenie dla państwa.

2.Podaj przyczyny upadku państwa polskiego w 1795r.

-WEWNĘTRZNE
1....
2....
3...
4...
-ZEWNĘTRZNE
1...
2...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T17:41:31+01:00
Szkoły miały duże znaczenie dla państwa, gdyż kształciły ludzi, którzy byli potrzebni w państwie, żeby mogło się rozwijać.

-WEWNĘTRZNE
1. ogromna ingerencja szlachty w życie polityczne, poprzez liczne przywileje np. liberum vet
2 podział kraju na zacofany wsch. i rozwiniętych zach.
3 brak reform w państwie
4 chęć magnatów do powiększania własnych majątków i nie dbali o dobro kraju, zrywali sejmy.
-ZEWNĘTRZNE
1 ingerencja w politykę kraju mocarstw sąsiadujących z Polską
2 chęć zdobycia ziem Polski przez kraje sąsiadujące
3. przekupstwa państw sąsiadujących magnatów do zrywania sejmów