Dany jest wielomian W(x)=x³-x². Wartość tego wielomianu w punkcie√2+1 jest równa: A.-3√2-8 B.√2-6 C.3√2+4 D.3√2-10

przedział (-6,11) jest zbiorem rozwiązań nierównośći:
A. (x+6)(11-x)>0 B.(x-6)(11-x)<0 C.(x+6)(x-11)>0 D.(x-6)(11+x)<0

1

Odpowiedzi

2009-09-25T21:01:24+02:00
Dany jest wielomian W(x)=x³-x². Wartość tego wielomianu w punkcie√2+1 jest równa: A.-3√2-8 B.√2-6 C.3√2+4 D.3√2-10
W(√2+1)=(√2+1)²(√2+11)=(2+2√2+1)√2=3√2+4 odp.C)

przedział (-6,11) jest zbiorem rozwiązań nierównośći:
A. (x+6)(11-x)>0 B.(x-6)(11-x)<0 C.(x+6)(x-11)>0 D.(x-6)(11+x)<0

a lub c patrząc na miejsca zerowe
a) bo ramiona w dół
1 3 1