1.Proszę o pomoc, bo to na jutro!!!
a)Oblicz wartość wyrażenia 2x+5 dla:
x=3 x=0,25 x=-3 x=-0,5
b) Jaka jest wartość wyrażenia 3x(do potęgi 2)+2x-1 dla:
x=2 x=-2 x=10 x=-1,5
2.Dla x=2 oblicz wartość poniższych wyrażeń:
a)1410x(x-2) c)5x(dom potęgi 2)-2x e)3x-x(do potęgi 2)-(2-3x)
b)2x(x-1)+2 d)18x+20(1-x) f)12(x+ 0,4)-0,4x
Proszę to na jutro!!!Potęgi zapisałam w nawiasach!!!:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T18:04:18+01:00
1.
a) x=3
2×3+5= 11
b) x= 0,25
2×0,25+5= 5,5
c) x= -3
2×(-3)+5= -1
d) x= -0,5
2×(-0,5)+5= 4
2.
a) 3×4+4-1= 15
b) 3×4+ (-4) -1= 7
c) 3×100+20-1=319
d) 3x2,25+3-1= 8,75
3.
a)1410x2 x(2-2) = 5640-5640=0
b)4 x (2 -1)+2= 8-4+2= 6
c)5x4 -4= 16
d)18 x 2+20 - 40= 16
e)3 x 2-4-2+6= 6
f)24 + 4,8 - 0,8= 28
1 5 1