Ułamki.!.:/
Proszę jak najszybciej..!
Nie umiem pisać tych ułamków z kreską ułamkową.xd


DZIELENIE.!

1.4:⁶₋₇=

2.10:⁵₋₈=

3.1:¹₋₅=

4.¹⁵₋₁₆:⁹₋₂₈=

5.¹⁵₋₁₆:²⁷₋₃₂=

6.1¹₋₁₅:¹²₋₂₅=

7.2²₋₉:⁸₋₂₁=

8.6:4=

9.⁴₋₅:2=

10.1³₋₅:3=MNOŻENIE.!


1.8 × 4½=

2.3⁵₋₉ × 9

3.15 ×¹⁹₋₂₀=

4.¹⁵₋₁₆ × ⁸₋₂₅=

5.⁴₋₉ ×¹⁵₋₁₆=

6.2¹₋₁₀ × ²⁵₋₂₈=

7.3¹₋₉ × 3³₋₇=

8.⅔ liczby 12 to,

9.⁷₋₁₀ liczby 14,to

10.⁷₋₁₂ liczby 28 to,


obliczenia.!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T18:48:55+01:00
1. 4:6/7 = 4*7/6 = 28/6 = 4²/₃

2. 10:5/8 = 10*8/5 = 80/5 = 16

3. 1:1/5 = 1*5/1 = 5/1 = 5

4. 15/16:9/28 = 15/16*28/9 = 420/144 = 2¹¹/₁₂

5. 15/16:27/32 = 15/16*32/27 = 480/432 = 1¹/₉

6. 1¹/₁₅:12/25 = 16/15*25/12 = 400/180 = 2²/₉

7. 2²/₉:⁸/₂₁ = 20/9*21/8 = 420/72 = 5⁵/₆

8. 6:4 = 6*1/4 = 6/4 = 1¹/₂

9. 4/5:2 = 4/5*1/2= 4/10 = 2/5

10. 1³/₅:3 = 8/5*1/3 = 8/151. 8 × 4½ = 8*9/2 = 72/2 = 36

2. 3⁵/₉ × 9 = 32/9*9 = 288/9 = 32

3. 15 × ¹⁹/₂₀ = 285/20 = 14,25

4. ¹⁵/₁₆ × ⁸/₂₅ = 120/400 = 3/10

5. ⁴/₉ × ¹⁵/₁₆ = 60/144 = 5/12

6. 2¹/₁₀ × ²⁵/₂₈ = 21/10*25/28 = 525/280 = 1⁷/₈

7. 3¹/₉ × 3³/₇ = 28/9*24/7 = 672/63 = 10²/₃

8. ⅔ liczby 12 to, 8

9. ⁷/₁₀ liczby 14,to 9,8

10. ⁷/₁₂ liczby 28 to, 2,33
1 5 1