Uzupelnij informacje o etenie.

a) sklad procentowy (% masowy) etenu [obliczenia]
b) stosunek masowy pierwiastkow w etenie [obliczenia]

Uzupelnij rownania reakcji.
a) ...... C2H4 + ...... ----> .... CO + ......
B) ...... C2H4 + ...... -----> ...... C+ ......
C) ...... C2H4 + ...... ----> ...... CO2+ ......
D) C2H4 + CL2 ----> ......
E) CH2= CH2 + HCI -----> ......
F) CH2=CH2 + ...... ---> CH3 - CH3

1

Odpowiedzi

2009-09-26T14:59:43+02:00
A) eten - C2H4
Masa cząsteczkowa C2H4= 2*12+4*1=24+4=28u

2*12u
C%= ---------*100%=85,71%
28u

4*1u
H%=----------*100%=14,29%
28u
b) eten - C2H4

C 2*12 24 6
---=-------= ------=--------
H 4*1 4 1

C:H=6:1


A) C2H4 +2O2--->2CO +2H2O
B) C2H4 + O2---->2C+2H2O
C)C2H4+3O2--->2CO2+2H2O
D)C2H4+Cl2---> CH2Cl-CH2Cl
E)CH2=CH2+HCl--->CH3-CH2Cl
KAT. np. Nikiel
F)CH2=CH2 +H2------------------->CH3-CH3
p,T
8 3 8