Odpowiedzi

2010-01-13T11:11:47+01:00
W zadniu nie ma narzuconych żadnych danych, więc rozumiem że sam mam przyjąć model rozwiązania tego zadania. A więc.

Ziemia krąży wokół Słońca ze stałą prędkością po orbicie zbliżonej do okręgu więc wykorzystamy wzór

V = 2 π r / T

Średnia odległość Ziemi od Słońca r = 150 000 000 km
Okres obiegu Ziemi wokół Słońca T = 365 dni = 31536000 s

Wstawiamy do wzoru

V = 2 × 3,14 × 150000000 km / 31536000 s = 29,8 km/s ≈ 30[km/s]

Ziemia krąży wokół Słońca z prędkością 30[km/s]