Odpowiedzi

2010-01-12T22:01:32+01:00
Trapez jest równoramienny więc:
|AD| = |CB| = a

Z treści mamy:
|AD| = |CD| = |CB| = a

Stąd ACD jest równoramienny:
| < CAD| = | < DCA| = α
| < ADC| = 180° - 2α

Ponieważ to trapez i do tego równoramienny:
| < BCD| = | < ADC| = 180° - 2α
| < BCD| + | < ABC| = 180°
| < BCD| = 90° + α

180° - 2α = 90° + α
α = 30°

| < BCD| + | < ABC| = 180°

| < ABC| = 60°
| < BCD| = 120°
| < ADC| = 120°
| < DAB| = 60°

w razie problemów ze zrozumieniem rozwiązania pisz na pw