To moje zadanie sprawdz sam siebie1
1.Rozwiąż równanie.
a)4x-25=7
b)9z+4=40
2.Sprawdż,która z licz : 1,2,3 jest rozwiązaniem równania.
a)3y-8=-5
b)5n+1=16
3. oraz 4 to samo polecenie
Rozwiąż równomiernie i sprawdż swoje rozwiązanie.
a)5x+9=2x+36
b)12x+4=7x+14
c)7t - 17+6t -16
d)23s-45=19s - 39
pliss zrobcie to ja musze isc na callana na takie zajecia z anglika :P

2

Odpowiedzi

2010-01-13T09:37:45+01:00
1.Rozwiąż równanie.
a)4x-25=7
4x=7+25
4x=32
x=8

b)9z+4=40
9z=40-4
9z=36
z=4

2.Sprawdź,która z liczb: 1,2,3 jest rozwiązaniem równania.
a)3y-8=-5
3*1-8=-5
3-8=-5
-5=-5
czyli 1 jest rozwiązaniem
b)5n+1=16
5*1+1=16
6=16 nie

5*2+1=16
11=16 nie

5*3+1=16
16=16 tak

3. oraz 4 to samo polecenie
Rozwiąż równomiernie i sprawdź swoje rozwiązanie.
a)5x+9=2x+36
5x-2x=36-9
3x=27
x=9
spr. 5*9+9=2*9+36
45+9=18+36
54=54

b)12x+4=7x+14
12x-7x=14-4
5x=10
x=2
spr. 12*2+4=7*2+14
24+4=14+14
28=28

c)7t - 17=6t -16
7t-6t=-16+17
t=1
spr.
7-17=6-16
-10=-10

d)23s-45=19s - 39
23s-19s=-39+45
4s=6
s=3/2
spr.23*3/2-45=19*3/2-39
69/2-45=57/2-39
34,5-45=28,5-39
-10,5=-10,5
2 4 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T09:57:17+01:00
Zad 1
a)
4x-25=7
4x=7=25
4x=32|:4
x=8
b)
9z=4=40
9z=40-4
9z=36|:9
z=4
zad 2
a)
3y-8=-5
3y=-5+8
3y=3|:3
y=1
b)
5n+1=16
5n=16-1
5n=15|:5
n=3

b)
12x+4=7x+14
12x-7x=14-4
5x=10|:5
x=2
c)
7t-17=6t-16
7t-6t=-16+17
1t=1|:1
t=1
d)
23s-45=19s-39
23s-19s=-39+45
4s=6|:4
s=1,5
1 5 1