W wielkiej bitwie stoczonej przez wojska króla Eryka i króla Roderyka wzięło udział 3000 rycerzy. Straty po obu stronach były ogromne. Król Eryk stracił 30% swoich wojsk, a król Roderyk 60%. Ogółem zginęło 40% rycerzy. Z jakimi siłami rozpoczął bitwie król Eryk, a z jakimi król Roderyk ?
PILNE ! ;)) - to zadanie ma być rozwiązane układami równań .. ;)

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T15:19:21+01:00
X - wojsko króla Eryka
y - wojsko króla Roderyka

{x + y = 3000
{0,3x + 0,6y = 0,4 * 3000

x= 3000 - y

0,3* (3000 - y) + 0,6y = 1200
900 - 0,3y + 0,6y = 1200
0,3y = 300

y = 1000
x=2000
2010-01-13T15:19:44+01:00
X - Eryk
y - Roderyk

x+y=3000
0,3x+0,6y=0,4*3000

y=3000-x

0,3x+ 0,6(3000-x)=1200
0,3x+1800-0,6x=1200
0,3x=600
x=2000

y=3000-2000=1000
2010-01-13T15:31:20+01:00
X - wojska Eryka
y - wojska Roderyka

x + y = 3000
30% x + 60% y = 40% * 3000

y = 3000 - x
0,3 x + 0,6 y = 1200 |:0,3

y = 3000 - x
x + 2 y = 4000

y = 3000 - x
x + 2(3000-x)=4000

y = 3000 - x
x+6000-2x=4000

y = 3000 - x
-x = -2000|:(-1)

y = 3000 - x
x = 2000

y = 3000 - 2000
y = 1000

odp. Bitwę król Eryk rozpoczął siłami 2000 żołnierzy a król Roderyk 1000 żołnierzy.