Odpowiedzi

2012-07-30T19:41:16+02:00

a)\ 2HCOOH+2K-->2HCOOK+H_2\uparrow

produkty: mrówczan (metanian) potasu i wodór

 

 

b)\ 2HCOOH+MgO-->(HCOO)_2Mg+H_2O

produkty: mrówczan (metanian) magneuz i woda

 

 

c)\ 2HCOOH+Ca(OH)_2-->(HCOO)_2Ca+2H_2O

produkty: mrówczan (metanian) wapnia i woda

2012-07-30T20:38:04+02:00

Zadanie 1. Uzupełnij równania reakcji. Napisz nazwy produktów:

 

a) 2HCOOH + 2K ⇒ 2HCOOK + H₂

produkty: mrówczan (metanian) potasu i wodór

 

b) 2HCOOH + MgO ⇒ (HCOO)₂Mg + H₂O

produkty: mrówczan (metanian) magnezu i woda

 

c) 2HCOOH + Ca(OH)₂ ⇒ (HCOO)₂Ca + 2H₂O

produkty: mrówczan (metanian) wapnia i woda

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)