Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T17:09:34+01:00
Ms=?
Vrozpuszczalnika=?
d=0,78 g/cm3
c%=10%
mr=60g
d=mrozp/Vrozp
Vrozp=m/d

ms=C%*mr/100%= 10%*60g/100%=6g jodu
mr=ms+mrozp
mrozp=60-6=54g

Vrozp= 54g/0,78 [g/cm3]= 69,23cm3 alkoholu etylowego