1.3.19
Rubid występuje w w postaci mieszaniny dwóch izotopów A85- ilczba masowa Rb i A87 Rb. MAsa atomowa Rubidu jest równa 85,468u. Oblicz zawartośc % obu izotopów rubidu w mieszaninie.

1.3.33
Oblicz, ile gramów polonu A210 liczba masowa Z84 - liczba atomowa Po pozostanie po 414 dniach z próbki o masie początkowej 1g. Okres połowicznego rozpadu tego izotopu jest równy 138 dni.
Zadania są z zbioru zadań z wydawnictwa WSiP Autorstwa Marii Koszmider i Janiny Sygniewicz.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T18:45:33+01:00
Zad.1
M=85,468 u
m1=85u
m2=87u

M=m₁x%+m₂y% / 100%

x+y=100
x=y-100

85,468=85(100-y)+87y / 100 % obustronnie dzielimy przez 100%
8546,8=8500-85y+87y
46,8=2y obustronnie przez 2
y=27,4 % ilość procentowa izotopu 85Rb

100%-27,4%=72,6% ilość procentowa izotopu 87Rb

Zad.2
414/138=3 to ilość rozpadów
1g/2=0,5g
0,5g/2=0,25g
0,25g/2=0,125g
Pozostanie 0,125 g