Odpowiedzi

2013-08-21T19:47:36+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
2Li + 2H₂O ---> 2LiOH + H₂ ... wodorotlenek litu + wodór
MgO + H₂O ---> Mg(OH)₂
... wodorotlenek magnezu
Ca + 2H₂O ---> Ca(OH)₂ + H₂
... wodorotlenek wapnia + wodór
BaO + H₂O ---> Ba(OH)₂
... wodorotlenek baru
Na₂O + H₂O ---> 2NaOH
... wodorotlenek sodu
2K + 2H₂O ---> 2KOH + H₂
... wodorotlenek potasu + wodór
21 4 21