Odpowiedzi

2010-01-13T18:50:16+01:00
Do 6kg roztworu 20%glukozy dolano 4kg wody. Oblicz stężenie otrzymanego roztworu

0,2*6=1,2kg masa rozpuszczonej glukozy

1,2/10*100%=12% stężenie po dodaniu wody
2010-01-13T18:59:38+01:00
20%: w 100 g roztworu - 20 g substancji - 80 g rozpuszczalnika
w 6000g roztworu - x
x= 1200g
rozpuszczalnik = 6000g - 1200g = 4800g

m substanci= 1200g
m rozpuszczalnika= 4800g
m roztworu = m substancji + m rozpuzczalnika = 1200g + 4800g + 4000g = 10000g

Cp( stężenie procentowe ) = (m substancji x 100%) : m roztworu = (1200g x 100%) :10000g = 12%
odp. Stężenie procentowe otrzymanego roztworu jest rowne 12%

Sprawdź se lepiej to zadanie bo nie jestem pewien czy dobrze ;)