Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T19:04:49+01:00
Program tabliczka;
uses cRt;
var
i,j,liczba: integer;
begin
clrscr;
for liczba := 1 to 10 do begin
Writeln(liczba,' x 5 = ',liczba*5);
end;
readln;
end.


Program suma;
uses CRT;
var
suma, i: integer;
begin
suma := 0;
Clrscr;
Writeln('Program wyswietla wartość sumy wszystkich liczb parzystych z przedzialu od 5-30');
Writeln('Suma wynosi:');
for i := 5 to 30 do begin
if i mod 2 = 0 then suma := suma + i;
end;
Writeln(suma);
readln;
end.

Jeżeli nie o to Ci chodziło to napisz mi PM i skonkretyzuj co poprawić to coś wymyślimy.