Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T20:57:55+01:00
Objętość stożka o wysokości n10 cm wynosi 120π cm ³
Objętość stożka obliczamy ze wzoru:
V=⅓πr²*H
r-promień podstawy
H-wysokość stożka

podstawiając dane z zadania, mamy:

120π cm³=⅓πr²*10cm /:10πcm (obie strony dzielę)
12cm²=⅓ * r² /*3 (obie strony mnożę przez 3)
36cm²= r²
r=6cm

a) promień podstawy ma długość 6cm

b) l - tworząca = ?

Tworząca, promień i wysokość stożka tworzą trójkąt prostokątny. Korzystając z tw. Pitagorasa, mamy:

r² +H² = l²
(6cm)²+ (10cm)² = l²
36cm² + 100cm² = l²
136cm²=l²
l=√136cm²
l=2√34cm
1 5 1