Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T21:02:37+01:00
Zad.2
rysunek w załączniku. Zatem:

sin60⁰=r\l
√3/2=r/20
2r=20√3 /:2
r=10√3

H²+r²=l²
H²+(10√3)²=20²
H²+300=400
H²=400-300
H²=100
H=√100 = 10

V=⅓Pp*H=⅓πr²*H=⅓π(10√3)²*10=⅓3000π=1000π

PS2. Żeby otworzyć rysunek w załączniku kliknij na nazwę 'stozek' a nie na rysunek.

zad.1
l=6√6
cos45⁰=r/l
√2/2=r/6√6
2r=6√12 /:2
r=3√12

H²+r²=l²
H²+(3√12)²=(6√6)²
H²+108=216
H²=216-108
H=√108=6√3

V=⅓Pp*H=⅓πr²*H=⅓π(3√12)²*6√3=⅓π648√3=216√3π