Napisz wzory połstrukturalne
- 3 etylo 4 propylooktan
- 4,5 dietylo 2,3,4,5 tetraetyloheptan
- 4,4 dietylko5 propan
- 2 bromo 1,1,1 trichloropropan
- 2 bromo 4 metylkoheptan
- 1,3 dijodo 2 metylkopropan
- 1,1difluoto 2 metylkopropan
- 3,3 dijodo 4 metylkoheptan
- 1,2,2,4 tetrabromo 3 metylkoheksan bardzo wazne!!!!

1

Odpowiedzi

2009-09-27T15:02:48+02:00
CH3-CH2-CHCH2CH3-CHCH2CH2CH3-CH2-CH2-CH2-CH3

CH3-CHCH2CH3-CHCH2CH3-CCH2CH3(CH2CH3)-CCH2CH3(CH2CH3)-CH2-CH3

(w 3 przykładzie jest jakiś błąd)

CCl3-CHBr-CH3

CH3-CHBr-CH2-CHCH3-CH2-CH2-CH3

CH2I-CHCH3-CH2I

CHF2-CHCH3-CH3

CH3-CH2-CHI2-CHCH3-CH2-CH2-CH3

CH2Br-CHBr2-CHCH3-CHBr-CH2-CH3
4 3 4