Odpowiedzi

2010-01-13T21:58:26+01:00
Węglowodory nasycone

- wiązanie pojedyncze miedzy weglami
-charakterystyczne reakcje to : reakcje spalania i substytucji (podstawiania)

węglowodory nienasycone:

-wiąznia podwójne lub potrójne między węglami
-charakterystyczne reakcje to: reakcje spalani,polimeryzacji i addycji ( przyłączania)
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T22:10:08+01:00
Węglowodory nasycone(alkany)posiadają ogólny wzór CnH2n+2. Nasycony ich charakter wynika z faktu, że wszystkie cztery wartościowości atomu węgla zostały wykorzystane na utworzenie silnych pojedynczych wiązań(zostały wysycone). Z tego względu są bardzo mało aktywne chemicznie i ulegają tylko reakcji całkowitego lub niecałkowitego spalania np:
spalanie metanu:
a)całkowite
CH4+2O2=CO2+2H2O
b) niecałkowite(półspalanie)
2CH4+3O2=2CO+4H2O
c) niecałkowite(zwęglanie)
CH4+O2=C+2H2O
Pod wpływem kwantu energii świetlnej h(ni)ulegają reakcji podstawiania(substytucji) cząsteczek fluorowców(F2,Cl2,Br2,I2).
np:
CH4+Cl2 pod wpływem światła powstaje CH3Cl+HCl itd. zachodzi substytucja CH4 aż do postaci CCl4-tetrachlorometan.

Węglowodory nienasycone to alkiny o wzorze ogólnym CnH2n, alkiny o wzorze ogólnym CnH2n-2 oraz areny(węglowodory aromatyczne).
Ze względu na obecność podwójnego i potrójnego wiązania pomiędzy atomami węgla mają charakter nienasycony i są bardzo aktywne chemicznie.
Ulegają reakcjom: spalania np. spalanie etenu(etylenu):
a) całkowite
C2H4+3O2=2CO2+2H2O
b) niecałkowite(półspalanie)
C2H4+2O2=2CO+2H2O
c) niecałkowite(zwęglanie)
C2H4+O2=2C+2H2O
Do reakcji charakterystycznych dla węglowodorów nienasyconych należy reakcja odbarwiania wody bromowej Br2 np.
C2H4+Br2=C2H4Br2- 1,2-dibromoetan
oraz odbarwianie roztworu KMnO4. Podobnym reakcjom ulegają alkiny.
Reakcjami odróżniającymi węglowodory nienasycone od nasyconych jest reakcja polimeryzacji,czyli połączenia się pojedynczych cząsteczek np. alkenów(monomerów) w zespoły wielocząsteczkowe zwane polimerami
| |
nC2H4= (-C-C-)n
| | , powstały związek to polimer zwany polietylenem.
1 5 1