Jeden z kątów równoległoboku ma miarę 100stopni. Podaj pozostałe miary kątów czworokąta.

2. W miejsce kropek wpisz odpowiednie liczby:
a) 12,4mm=......... m
b) 4,3 cm = ...........dm
c) 4,1m = ..............dm
d) 8030cm=...............km


3. Dwa boki trójkąta mają 8 cm i 10 cm.
a) jaką długość może mieć trzeci bok tego trójkąta ?
b) jakiej długośći nie może mieć trzeci bok tego trójkąta? Uzasadnij odpowiedz.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T21:50:14+01:00
1
sa 2 katy po 100 stopni i 2 katy po 80 stopni
bo miary katow w czworokacie wynosza 360 stopni
2*100+2*80=360
2
a) 12,4mm=0,124 m
b) 4,3 cm = 0,43 dm
c) 4,1m = 41 dm
d) 8030cm=8,030 km
2010-01-13T21:55:45+01:00
Zad.1
suma katów=360⁰
równoległobok ma 2 pary równych katów
skoro 1 kat ma 100⁰ to drugi tez ma 100 ⁰, a 2 pozostałe mają (360⁰-2×100⁰):2=(360-200):2=160:2=80⁰

katy mają: 100,100,80,80⁰
zad.2]a]1m=100cm=1000mm, czyli 1mm=0,001m
12,4mm=12,4×0,001m=0,0124m

b]1dm ma 10cm, czyli 1cm=0,1dm
4,3cm=4,3×0,1dm=0,43dm

c]1m=10dm
4,1m=4,1×10=41dm

d]1km=1000m=100000cm, czyli 1cm=0,00001km
8030cm=8030 razy 0,00001km=0,0803km

zad.3]
a] trzeci bok może miec tyle, żeby suma 2 mniejszych była większa od trzeciego boku, np.:5cm, bo 5+8>10

b] nie może mieć np. 1cm
bo 1+8<10