1. Na rysunkach przedstawiono pary trójkątów podobnych. Podaj cechę podobieństwa, za pomocą której można to podobieństwo uzasadnić. Oblicz długości odcinków oznaczonych literami.

oraz

2. Trójkąty ABC i DEF są podobne. Oblicz pole każdego z nich.

zadania w załącznikach.

zależy mi na nich, potrzebne jeszcze na dzisiaj.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T22:02:27+01:00
1. b) 15/12 = 5/4
12/15 = y/18
y = 12*18/15 = 14,4
6 3 6