1.Usuń nawiasy i wykonaj redukcje wyrazów podobnych.
a)3x-4(y-3x)
b)8(-12x+y)+12x
c)3(a-3b)-4(2b-4x)
d)-5(4a-3b)-4(5a-4b)
e)-2x(x-5y-3)+3x(x+5y+2)
f)-3x(2x-3y)+2x(-3x-5y-1)
2.Wykonaj działania(tylko jedno bo reszte umiałem) i oblicz wartości liczbowe wyrażeń
d)-(6-3y)-(x-2y)-2(x+y) dla x=-1, y=-⅓

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-14T09:57:39+01:00
A)3x-4(y-3x) = 3x - 4y + 12x = 15x - 4y
b)8(-12x+y)+12x = - 96x + 8y = 12x = - 84x + 8y
c)3(a-3b)-4(2b-4x) =3a - 9b - 8b + 16x = 3a - 17b + 16x
d)-5(4a-3b)-4(5a-4b) = - 20a + 15b - 20a + 16b = - 40a + 31b
e)-2x(x-5y-3)+3x(x+5y+2) = - 2x² + 10xy + 6x + 3x² + 15xy + 6x = 5x² + 25xy + 12x
f)-3x(2x-3y)+2x(-3x-5y-1) = - 6x² +9 xy - 6x² - 10xy - 2x = - 12x² -xy - 2x
2.Wykonaj działania(tylko jedno bo reszte umiałem) i oblicz wartości liczbowe wyrażeń
d)-[(6-3y)-(x-2y)-2(x+y) dla x=-1, y=-⅓
-(6-3y)-(x-2y)-2(x+y) = -6 + 3y - x + 2y - 2y - 2x = 3y - 3x - 6 = 3 * (-1/3) - 3 * (-1) - 6 = - 1 + 3 -6 = -4
5 2 5
2010-01-14T10:35:26+01:00
A.
3x - 4 (9y - 3x) =
3x - 36 y + 12 x =
15 x - 36 y

b.
8 ( - 12 x + y ) + 12 x
- 96 x + 8 y + 12 x =
- 84 x + 8 y
c.
3 ( a - 3 b ) - 4 ( 2 b - 4 x ) =
3 a - 9 b - 8 b + 16 x =
3 a - 17 b + 16 x
d.
-5 ( 4 a - 3 b ) - 4 ( 5 a - 4 b ) =
- 20 a + 15 b - 20 a + 16 b =
- 40 a + 31 b
e.
- 2x ( x - 5 y - 3 ) + 3 x ( x + 5y + 2 ) =
-2 x² + 10 xy + 6 x + 3 x² + 15 xy + 6 x =
x² + 25 xy + 12x

f.
-3x ( 2x - 3y ) + 2 x ( - 3x - 5y - 1 ) =
-6 x² + 9 xy - 6 x² + 12 xy - 2 x =
- 12 x² + 21 xy - 2 x

zad. d
- ( 6 - 3 y ) - ( x - 2 y ) - 2 ( x + y ) =
-6 + 3 y - x + 2 y - 2 x - 2 y =
-6 + 3 y - 3 x =
za x podstawiamy " -1 " za y " -⅓ "

-6 + 3 * -⅓ - 3 * -1 =
-6 - 1 + 3 = -7
mam nadzieję, że ok. pozdrawiam :-)


1 5 1