Odpowiedzi

2009-09-27T15:02:32+02:00
-faraon - władca państwa i najwyższy kapłan.
-kapłani - czcili bóstwa zoomorficzne,ich obowiązkiem było odprawianie kultu, za co dostawali ziemie, nie musieli również pracować.
-urzędnicy - mieli sprawować kontrolę nad tym co się dzieje w państwie, ściągać podatki od chłopów, otrzymywali wynagrodzenie w formie ziemi.
-wojskowi - walczyli i bronili kraju przed najeźdźcami.
-chłopi - pracowali na polu, musieli część plonów oddać faraonowi, gdyż ziemię tylko od niego dzierżawili.
-niewolnicy - byli wykorzystywani do najcięższych robót, między innymi w kopalni.
2 4 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-27T15:29:40+02:00
Faraon:
- pełni funkcję kapłana
- sprawowanie rządów
- brał czynny udział w życiu świeckim swojego państwa
Kapłani:
- spełnia w imieniu wspólnoty funkcje kultowe i rytualne
- duchowa opieka oraz władza religijna nad członkami wspólnot
Urzędnicy:
- przestrzeganie prawa
- wykonywanie zadań urzędu sumiennie, sprawnie i bezstronnie
- zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z obywatelami
Rzemieślnicy:
- wykonuje działalność gospodarczą
Chłopi:
- zajmują się produkcją rolną
Niewolnicy:
- przedmiot własności innych osób, grup ludzi (rodzina, plemię itd.)
-
2 4 2