1. Dlaczego Grecy byli doskonałymi żeglarzami?
2. Z czego słynęli sportowe?
3.Jak Grecy wyobrażali sobie bogów i czym różnili się od ludzi?
4.Wypisz 5 bogów Greckich i napisz jakimi dziedzinami opiekowali się i jakie mieli symbole?
5. Gdzie i w ,którym roku czułyby się pierwsze igrzyska sportowe?
6. Wypisz 5 różnic i 5 podoblizn między igrzyskami starożytnimi do dzisiaj?

1

Odpowiedzi

2010-01-14T14:51:38+01:00
Pytanie 4 .
HERMES - był posłańcem bogów .Aby móc sie szybko poruszac nosił cudowne skrzydlate sandały.Opiekował sie kupcami i złodziejami.Jego symbolem był kaduceusz - laska , której dotkniecie powodowało natychmiastowe pogodzenie sę skłóconych osób.

APOLLON - najprzystojniejszy z bogów Apollon sprawował opiekę nad sztuką.Pięknie śpiewał i grał na instrumentach , układał wiersze.Był także patronem rolnictwa strzegącym upraw roślinnych i stad hodowanych zwierząt.

DIONIZOS - był bogiem wina i odradzającej się przyrody .Lubił podróżowac po ziemi z wesołym orszakiem swoich wyznawców.

HESTIA - opiekowała się rodziną i domem.Jej symbolem było ognisko .

ARES -bóg wojny.N-osił zbroję ,tarczę i miecz.Pojawiał sie na polach bitwy w towarzystwie złowrogich bóst strachu,trwogi i niezgody.

HEFAJSTOS - był bogiem ognia i patronem kowali.Sam też zajmował się tym rzemiosłem.W swojej kuzni wewnątrz wulkanu Etna na Sycylii wykuwał pioruny dla Zeusa.Atrybutem Hefajstosa były narzędzia kowalskie.
Pytanie 3 .
Grecy wierzyli , że bogowie mają ludzką postac i obdarzeni są cechami typowymi dla ludzi .Potrafią byc wspaniałomyślni, dobroduszni weseli ,ale także kłótliwi, zawistni,złośliwi.Jednak w przeciwieństwie do ludzi nieśmiertelni.W przekonaniu Greków bogowie zaludnili cały świat,mieszkali wszędzie: w lasach,górach ,jaskiniach,rzekach i strumykach.Byli przekonani że bogowie władają też takimi zjawiskami jak : czas , pogoda , pokój i wojna, zwycięstwo , szczęście czy zemsta.