Klasówkę z matematyki pisało 25 uczniów pewnej klasy.Na następnej lekcjinauczyciel ogłosił wyniki klasówki.
-Nikt nie dostał oceny celującej. Ocen dobrych jest dwa razy więcej niż dopuszczających i o jedną mniej niż dostatecznych. Ocen dostatecznych i niedostetecznych jest razem tyle samo co dopuszczających i dobrych. Cenę wyższą niż dostateczny otrzymało 13 osób. Kto zdoło policzyć, jak jest średnia ocen z tego z tego sprawdzianu, dostnie ocenę o stopień wyższą.

1

Odpowiedzi

2010-01-14T15:51:22+01:00
A - dobra[6]
b - dostateczna[7]
c - dopuszczająca[3]
d - niedostateczna[2]
e - bardzo dobra[7]

a=2c 2c + 1 = b c = 3
a = b - 1 2c + 1 + c + d = 12 a = 2c
b + d = a + c 3c + d = 11 a = 6
b + c + d = 12 b = 2 c +1
e + a = 13 b = a + c - d b=7
a + b + c +d + e = 25 b = 12 - c - d d = a+c-b
a + c - d = 12 - c - d d=2
2c + a = 12 e=13-a
2c + 2c = 12 e=7
4c = 12
c = 3
Śr=(6*4 + 7*3 + 3*2 + 2*1 + 7*5) : 25
Śr = 3.52