Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-15T07:56:38+01:00
A) Pp = 1/2 ah= 1/2 4*6 = 12
Pb = 3*a*b = 8*5 =3* 40 = 120
Pc = 2*Pp+Pb = 2 * 12 + 120 = 144 cm
b) Pp1 = 10*11=110
Pb1 = 11 * 12 = 132
Pb2 = 11 * 13 = 143
Pp2 = 11 *5 = 55
Pp3 = [(5 + 10):2]* 12 = 7,5 * 12 = 90
Pc = 110 + 132 + 143 + 55 + 2 * 90 = 620 dm
c) Pp= 8*10 = 80m
Pb1 = 2 *10 * 8 = 160m
Pb2 = 2*8*8 = 128m
Pp2 = 2*5*10 = 100m
Pt = 1/2a8h = 1/2*8*3 = 12
Pc = 80 + 160 + 128 + 100 + 2 * 12 = 492m
15 Figurę dzielimy na dwa kawałki
Bryła I: 2,5x9x1,5
Bryła II: 1,5x9x4
Liczymy pola tych brył osobnonastępnie dodajemy
Bryła I (2 ściany boczne nr1, 2 ściany boczne nr 2, 2 podstawy)
Pp= 2*1,5*9 = 27
Pb1 = 2*1,5*4 = 12
Pb2 = 9*4*2 = 72
Pc1 = 27 + 12 + 72 = 111 dm
Bryła II (2 ściany boczne nr1, 2 ściany boczne nr 2, 2 podstawy)
Pp = 2*2,5*9 = 45
Pb = 2*9*1,5 = 27
Pb2 = 2*2,5*1,5 = 7,5
Pc2 = 45 + 27 + 7,5 = 79,5
Pc = 111 + 79,5 = 190,5
Podstawa - P = 4*9 = 36 dm
Czyli powierzchnia boczna wynosi 190,5 - 36 = 154,5dm
Zad 17
Pole podstawy z przekątnych (e,f - przekątne trapezu)
P rombu = ( e * f) : 2 = (8*6):2 = 24
Pp = 2*24 = 48
Pb = 4*5*20 = 400
Pc = Pp + Pb = 48 + 400= 448 cm
zad 18
Pole klocka o wymiarach 4x10x3
P = 2*4*10 + 2*10*3 + 2*2*4 = 80 + 60 + 24 = 164
Połowa klocka = 164 : 2 = 82 cm
Odp Pole klocka zmniejszy się o 82 cm
Zad 19
a) V = a ^3 = 1^3 = 1cm^3
6 sześcianów * 1 = 6cm
b) 23 * 1 = 23cm
c) 40 * 1 = 40cm
zad 20 V = abh
a) V = 7*4*1,5 = 42
b) 72 cm = 7,2 dm
V = 4*2,4*7,2 = 69,12 dm
c) 52cm =0,52m
V = 2*0,52*1,3 = 1,352m
d) 3,5cm = 35mm
0,4dm = 4cm = 40mm
V = 20*35*40 = 28 000mm = 2800cm= 280dm = 28m^3
zad 21
V = a^3
a) 17^3 = 4 913cm
b) 1,5 dm^3 = 3,375dm^3
c) 2,1m ^3 = 9,261m^3
d) 1m5cm^3 = 1,05m^3 = 1,157m^3
zad 22 V = abh = 3*1,5*3 = 9cm^3
zad 23
a)
2dm^3 = 2000cm^3
4,5dm^3 = 4500 cm^3
1m^3 = 1 000 000 cm^3
3m^3 = 3 000 000cm^3
5,2m^3 = 5 200 000cm^3
b)
5m^3 = 5000dm^3
3,1m^3 = 3100 dm^3
4000cm^3 = 4dm^3
300cm^3 = 0,3dm^3
250 cm^3 = 0,25dm^3