Odpowiedzi

2010-01-14T19:21:26+01:00
Mr - masa roztworu
ms - masa substancji
Cp - stężenie procentowe

mr1 = 300g
Cp1 = 20%
ms = Cp * mr/100%
ms1 = 20% * 300g/100% = 60g
mH₂O = 300g - 60g = 240g

Cp2 = 37%
Cp = ms/mr * 100%
37% = 60g/mr * 100%
mr2 = 162,2 g
mH₂O = 162,2g - 60g = 102,2g

240g - 102,2g = 137,8g

Odp: Należy odparować 137,8g wody.